Terapie drogy

U této terapie je nutné, aby nám klient osobně zavolal. Po konzultaci společně posoudíme, zda je tento zákrok vhodný.

Během prvního sezení se provádi základní terapie na psychiku a odblokování fyzické závislosti. Ta je hlavní částí celé terapie, kdy se pracuje s konkrétní drogou, na kterou má dotyčný závislost. Terapie klientovi umožní odbourat abstinenční příznaky.

V dalším sezení se zaměřujeme na hledání příčiny útěku k droze a harmonizaci psychiky pomocí specifické kombinace Bachovych esencí.

 

Jak Bachovy esence fungují?

Bachovy květové esence působí na to, čemu říkáme negativní emoce - např. strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha, přílišné nadšení, které vede až k fanatismu, apod. Esence nám pomáhají tyto pocity harmonizovat, dostávají nás do přítomnosti, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a činit rozhodnutí bez emocí. Umožňují nám postupně odstraňovat vrstvy, které jsme si nabalili, abychom přežili v tomto světě a tím nám postupně pomáhají odkrývat to, kdo skutečně jsme, jaký je cíl a smysl našeho života a vrátí nám naši odvahu vydat se na svou cestu a uskutečnit své sny a přání. Bachovy esence se využívají třeba i tehdy, když řešíte jak přestat kouřit.

Každé sezení trvá 1 hodinu.